OVER LEAF

Albertine Visbeek| IBCLC

Leaf - Mother & Childcare Consultancy


In augustus 2018 heb ik Leaf Mother & Childcare Consultancy opgericht om uiteindelijk in zowel Nederland als Ghana mijn kennis als gespecialiseerd verpleegkundige en lactatiekundige te kunnen delen - met zorgprofessionals en ouders om baby's een kansrijke start te geven ondanks iemands afkomst of omstandigheden.


De naam is niet zomaar gekozen, ik wilde iets wat in beide landen werkt. 
Leaf is het Engelse woord voor blad wat symbool staat voor een nieuw begin. 
Lijkt me passend voor de nieuwe levensfase waar je als ouder in stapt en een start van je leven na je geboorte als kind.


Zelf heb ik Friese roots en het woord Leaf betekend in het Fries lief en schattig, dat is wat baby's zijn toch?


Onder Leaf Mother & Childcare Consultancy vallen lactatiekundige praktijk Leaf en stichting Leaf Africa. Naast de lactatiekundigepraktijk in Nederland beheer ik dus ook Leaf Africa met een kantoor in Ghana waar we exclusief borstvoeding geven in de eerste 6 maanden promoten, het beroep als lactatiekundige op de kaart proberen te zetten en borstvoedings informatie en materialen voor ziekenhuizen en ouders beschikbaar maken.


Onze specialisatie ligt bij zorg rondom borstvoeding en ontwikkeling van de allerkleinsten tijdens hun opname op de couveuse afdeling. We werken met programma's als Kangaroo Mother Care en ontwikkelingsgerichte zorg en trainen lokale zorgproffesionals hierin.


Een deel van de inkomsten vanuit de praktijk in Nederland gaat dan ook rechtstreeks naar Leaf Africa - je helpt dus tegelijkertijd je eigen en een baby in Ghana met een consult bij mij!NVL

Lactatiekundigepraktijk Leaf is lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.  Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC
bij ouders en kinderen in deze levensfase.


Een lactatiekundige IBCLC valt niet onder de wet BIG, noch onder de kwaliteitswet van zorginstellingen.
De NVL heeft daarom naast het beroepsprofiel verdere kwaliteitseisen opgesteld voor al haar leden welke terug te vinden zijn op deze website.

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van
vervangingsmiddelen voor moedermelk'.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder
beïnvloeding van commerciële partijen.
Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor
babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd.
De WHO-code is uitgebreider dan de
Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.


De WHO-code wil:
- borstvoeding beschermen en bevorderen;
- dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.


Wij onderschrijven de WHO-code van harte.
Daarom werken wij zoveel mogelijk met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

Echter werken wij niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHOcode
houden. Dit is de reden dat wij voor sommigen merken geen reclame zullen maken.
Beroepsprofiel lactatiekundige

Privacy & Klachten

Vanuit Leaf beschermen wij de privacy van onze cliënten en delen wij geen persoons gegevens ongevraagd met derden op basis van het privacy protocol van de NVL. Ook gebruiken wij geen foto/film materiaal zonder toestemming.


Wij doen ons uiterste best om goede zorg te leveren, maar mocht dit onverhoopt niet het geval zijn kan dit gemeld worden via het klachtenportaal van de NVL.
This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept